لطفا صبر کنید

دستورعمل عمومی پیشگیری از کرونا ویروس

در این نوشته که طی بررسی گروه چینی دانشگاه تهران و انتشارات و فناوری شانگهای به دست آماده قرار است توضیحات و دستور عمل پیشگیری از ویروس کرونا را با شما صحبت کنیم تا بتوانید جلوتر از این کرونا ویروس

سوالی دارید ؟

021-71053978

تلگرامواتساپ
021-71053978 مشاوره رایگان