وب سرویس پیامک صوتی

مستندات وب سرویس و API

مستندات وب سرویس و API یک پیامک با ارائه متغیر های اتصال به سامانه به همراه نمونه کد 14 زبان برنامه نویسی به شما کمک می کند تا در کوتاه‌ ترین زمان ممکن وب‌ سایت و نرم افزار خود را به پیامک مجهز کنید

مستندات پیامکی